Juridische kennisgeving

Website editor

Mevrouw Aurélie Foubert
sarl Jaluda
Kerveven - 29120 TREMEOC

Tel : 06 87 30 31 76

sarl met een kapitaal van 1000€.

Siret : 83838307300015

Webdesign, ontwikkeling en referencing :

Website maken - netao
27 rue de Douarnenez
29000 QUIMPER
Tel: 02 98 51 42 19
E-mail: contact@netao.fr
Web : netao.bzh

Website hosting:

GANDI SAS
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 37.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 15 place de la Nation in Parijs (75011) FRANKRIJK
Ingeschreven onder nummer 423 093 459 RCS PARIS
BTW-NUMMER FR81423093459
Telefoon: +33(1) 70.37.76.61
Website : https://www.gandi.net

Wettelijke informatie

Auteursrechten en copyright

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor fotografische documenten.
De reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site (teksten en/of foto's) op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.
Voor andere toepassingen, gelieve ons te raadplegen.

Informatietechnologie en vrijheid

Het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens (artikel 34 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden) wordt uitgeoefend door de Publicatieverantwoordelijke.